NOU CONTRACTE DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I NETEJA DE LES ZONES VERDES…

NOU CONTRACTE DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I NETEJA DE LES ZONES VERDES...

Des del passat maig s’ha ficat en marxa el contracte de manteniment, conservació i neteja de les zones verdes, arbratge viari i instal·lacions esportives de gespa artificial del nostre municipi, adjudicat a l’empresa CESPA.

L’adjudicatària ha realitzat un pla de treball segons el plec de condicions tècniques posant al servei de l’Ajuntament un vehicle 100 % elèctric, un plataforma de poda, una bufadora, un tractor, una segadora, una desbrossadora, una motoserra, tallabardisses, un remolc, etc. Així mateix disposarà parcialment junt amb altres municipis de bombes d’aigua, polvoritzadors, escarificadors, trituradores, hidronetejadores, grups electrògens, etc.

A destacar de l’empresa adjudicatària els criteris mediambientals oferits ja que disposa dels certificats ISO 9001, ISO 14001, Oshas 18001 i ISO 14064 i a més aportarà un vehicle elèctric i 4 màquines elèctriques noves (motoserra, desbrossadora, tallabardisses i bufadora). Com a millores dintre del contracte, han plantejat el subministrament i plantació de 2.400 unitats entre arbòries i arbustives, així com 30 jornades de sega, 54 jornades de reg i 48 jornades d’un oficial fontaner, anualment. En l’apartat de mitjans humans estaran en dedicació exclusiva un auxiliar jardiner al 100 % i un oficial jardiner al 50 % i amb dedicació parcial un enginyer forestal com a cap de servei, un tècnic de qualitat i medi ambient, un gestor integral de plagues, un responsable de prevenció de riscos, així com personal tècnic de recolzament i administratiu.

El contracte tindrà una duració de 6 anys i ha sigut adjudicat per 65.000 € anuals, impostos inclosos.

Leave a reply