MILLORA CONTÍNUA DEL SERVEI DE RSU

MILLORA CONTÍNUA DEL SERVEI DE RSU

L’Ajuntament, conjuntament amb l’empresa concessionària del servei de recollida de residus sòlid urbans (RSU) TETMA, ha implementat un nou Sistema d’Informació Geogràfica (SIG), l’objectiu del qual és fer una millora contínua del servei de recollida de RSU.

Bàsicament a causa de factors estacionals i demogràfics, les necessitats del poble varien, i el sistema ha de fer-ho també tenint en compte estes variacions.

El nou SIG, que no suposarà cap cost addicional per a l’Ajuntament, comptarà amb un inventari de contenidors actualitzat periòdicament, un sistema GPS per geolocalitzar a temps real el vehicle de recollida, així com una planificació de la neteja dels vials públics (neteja manual i mecanitzada). L’operatiu es revisarà setmanalment conjuntament per l’empresa concessionària i l’Ajuntament.

Amb el SIG, que a poc a poc anirà ampliant-se amb altres serveis i infraestructures, apostem per l’ús de les noves tecnologies per millorar la gestió municipal.

Leave a reply