PLE ORDINARI DEL MES DE MAIG/2018

PLE ORDINARI DEL MES DE MAIG/2018

Dimarts 29 de maig es realitzarà el Ple ordinari corresponent al mes de maig a partir de les 20:30 h al Saló d’Actes de l’Ajuntament amb l’ordre del dia següent:

A) PART RESOLUTIVA

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
2. EXPEDIENT 828/2018. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 8/2018.- DICTAMEN COMISSIÓ HISENDA: CRÈDIT EXTRAORDINARI CONVENI CLUB DE CAÇA LA MUNTANYA
3. EXPEDIENT 829/2018. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 9/2018.- DICTAMEN COMISSIÓ HISENDA: SUPLEMENT DE CRÈDITO CONVENI CLUB DE PILOTA VALENCIANA
4. EXPEDIENT 832/2018. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 10/2018.- DICTAMEN COMISSIÓ DE HISENDA: CRÈDIT EXTRAORDINARI CONVENI CONFRARIA SANT ANTONI
5. EXPEDIENT 959/2018. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 11/2018.- DICTAMEN COMISSIÓ HISENDA: SUPLEMENT DE CRÈDIT FESTES POPULARS AJUDES A URBANITZACIONS
6. EXPEDIENT 944/2018. DACIÓ COMPTE RELACIONS DE PAGAMENT ABRIL 2018
7. EXPEDIENT 789/2018.MINHAP INFORMACIÓ TRIMESTRAL 2018. 1 TRIM.
8. EXPEDIENT 1051/2018. DACIÓ COMPTE INFORME INCONVENIENTSPERÍODE GENER-ABRIL 2018

B) ACTIVITAT DE CONTROL
9. DACIÓ COMPTE DECRETS ALCALDIA
10. DESPATX EXTRAORDINARI

C) PRECS I PREGUNTES
11. PRECS I PREGUNTES

Recordeu que podreu seguir el Ple en directe, per la Televisió de Borriol o mitjançant el canal de Youtube corporatiu.

Leave a reply