PLE ORDINARI DE MARÇ/2018

PLE ORDINARI DE MARÇ/2018

Demà dimarts 27 de març se celebrarà el Ple ordinari corresponent al mes de març a les 20:30 h amb el següent ordre del dia:

A) Part resolutiva
1.Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2.Expedient 333/2018. Modificació de Crèdit 2/2018.
3.Expedient 291/2018. Modificació Estatuts Consorci Pla Zonal.
4.Expedient 602/2018. Modificació Reglament de Cementeri.
5.Expedient 572/2018. Moció del GM VEÏNS DE BORRIOL sobre futur institut.
6.Expedient 609/2018. Dació compte escrit CEIP L’HEREU sobre construcció d’un IES a Borriol.
7.Expedient 611/2018. Dació compte escrit AMPA L’HEREU sobre IES a Borriol.
8.Dació compte Plataforma per Borriol 2018.
9.Expedient 559/2018. Relació gastos febrer 2018.
10.Expedient 564/2018. Tancament i Liquidació del Pressupost.

B) Activitat de control
11.Dació compte decrets alcaldia.
12.Despatx extraordinari.

C) Precs i preguntes
13.Precs i preguntes.

Recordeu que podeu seguir el Ple per TVB o al canal de Youtube corporatiu.

Leave a reply