ACORD PER UNANIMITAT PER A SOL·LICITAR EL PLA 135

ACORD PER UNANIMITAT PER A SOL·LICITAR EL PLA 135

En el Ple celebrat ahir dimarts 20 de març es va aprovar per unanimitat sol·licitar a l’Excma. Diputació Provincial de Castelló les subvencions següents aprofitant el Pla 135 per a l’any 2018:

– Resasfaltat del camí de Ratxina amb 12.000 €.

– Reparació de la coberta del Poliesportiu Municipal amb 8.000 €.

– Adequació del sistema d’extracció d’aigua potable en el Pou del Molló amb 41.000 €.

– Instal·lació de trapes al Polígon Industrial amb 10.000 €.

– Adequació del camí de l’Assut amb 25.000 €.

– Fase II de la substitució de l’enllumenat públic VSAP per LED amb 21.900 €.

– El finançament de 2 beques d’estudi amb 3.000 €.

 

El total de la subvenció que se sol·licitarà a la Diputació ascendix a 120.900 € d’acord amb les bases publicades en el BOP núm. 23 de 22 de febrer de 2018.

Leave a reply