PLE EXTRAORDINARI DE 20 DE MARÇ

PLE EXTRAORDINARI DE 20 DE MARÇ

vui dimarts 20 de març a les 19:00 h se celebrarà un Ple Extraordinari amb el següent orde del dia:

A) Part resolutiva.
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2. Propostes per al Pla 135 any 2018.
B) Activitat de control.
C) Precs i preguntes.

Recordeu que podreu vore el Ple per Televisió de Borriol i al canal de Youtube de l’Ajuntament.

Leave a reply