AJUDES PER A AGRICULTORS (EXPLOTACIÓ AGRÀRIA)

AJUDES PER A AGRICULTORS (EXPLOTACIÓ AGRÀRIA)

PAC (Política Agrària Comuna) – Ajudes a agricultors titulars d’una explotació agrària.
Recordem que des del dia 1 de febrer fins el dia 30 d’abril està obert el termini de presentació de la sol·licitud única per a l’any 2018.

Ajudes que es poden demanar:
1. El pagament bàsic als agricultors.
2. Un pagament per als agricultors que apliquen pràctiques agrícoles beneficioses per al clima i el medi ambient.
3. Un pagament complementari per als joves agricultors que comencen la seua activitat agrícola
4. Un règim d’ajuda associada voluntària relatiu als cultius següents: arròs, cultius proteics, fruits de corfa i les garrofes, llegums de qualitat, remolatxa sucrera, tomaca per a indústria i cotó.
5. Un règim d’ajuda associada voluntària relatiu als sectors ramaders següents: explotacions que mantinguen vaques alletants, explotacions de boví d’enceball (cebo), explotacions de boví de llet, explotacions d’oví, explotacions de caprí, ramaders de boví de llet que van mantindre drets especials en 2014 i no disposen d’hectàrees admissibles per a l’activació de drets de pagament bàsic, ramaders de boví d’enceball que van mantindre drets especials en 2014 i no disposen d’hectàrees admissibles per a l’activació de drets de pagament bàsic, ramaders d’oví i caprí que van mantindre drets especials en 2014 i no disposen d’hectàrees admissibles per a l’activació de drets de pagament bàsic.
6. Un règim simplificat per als petits agricultors.

Leave a reply