SUBVENCIONS EMPUJU I EMCUJU

SUBVENCIONS EMPUJU I EMCUJU

En breu l’Ajuntament sol·licitarà al SERVEF les subvencions destinades als programes de foment d’ocupació per a la contractació de persones joves per entitats locals (EMPUJU) i de persones joves qualificades (EMCUJU) en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
Per a l’EMCUJU les persones destinatàries finals hauran de tindre una qualificació professional reconeguda pel sistema de formació professional per a l’ocupació o del sistema educatiu. Es contractaran a jornada completa durant un període d’1 any i sota la modalitat del contracte en pràctiques.
Pel que fa a l’EMPUJU no és necessari tindre cap qualificació i també es contractaran durant 1 any a jornada completa.
Cal recalcar que per a poder ser contractats, en ambdues línies seran joves menors de 30 anys que figuren inscrits en el fitxers del Sistema Nacional de Garantia Juvenil i tinguen la condició de beneficiaris.

Pots trobar més informació al respecte de les subvencions clicant ací.

Leave a reply