HORARI DE LA TOURIST INFO

HORARI DE LA TOURIST INFO

El passat 8 de gener es va publicar la resolució del conveni entre l’Agència Valenciana de Turisme i l’Ajuntament de Borriol per a la implantació i desenvolupament del programa Tourist Info. L’oficina d’informació turística s’ha emplaçat a la planta baixa del Museu d’Història de Borriol (MUHBO), localitzat al Carrer Major 1. Durant este mes de febrer s’han realitzat diversos treballs per a l’adequació i posada en funcionament de l’oficina, com són el muntatge del mobiliari, la posada en marxa de l’equip informàtic i la instal·lació d’un cartell informatiu a l’entrada. A partir d’este divendres 16 de febrer el nou horari del MUHBO i de l’oficina de turisme serà el següent:

Leave a reply