PAC (POLÍTICA AGRÀRIA COMUNA)

PAC (POLÍTICA AGRÀRIA COMUNA)

Procediment per a la comunicació de les cessions de drets de pagament bàsic i les sol·licituds d’assignació de drets de pagament bàsic procedents de la Reserva Nacional.

Els impresos preomplits per a la comunicació de cessions de drets de pagament bàsic i de sol·licitud d’accés a la Reserva Nacional s’obtenen per mitjà de l’aplicació informàtica AGRORED disponible a les oficines comarcals d’agricultura, a les direccions territorials d’agricultura i a les entitats col·laboradores (Federació de Cooperatives Agroalimentàries, Sindicats Agraris i Entitats Bancàries conveniades).
Estos models responen al que preveuen els annexos III, IV, V i VI del Reial Decret 1.076/2014.

En tot cas, els impresos han de contindre la Declaració formal que totes les dades ressenyades són verdaderes.

Més informació clicant ací.

Leave a reply