PLE ORDINARI DE GENER/2018

PLE ORDINARI DE GENER/2018

Demà dimarts 30 de gener a les 20:30 h al Saló d’Actes de l’Ajuntament se celebrarà el Ple ordinari corresponent al mes de gener amb el següent ordre del dia:

A) Part resolutiva
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2. Expedient 130/2018. Moció del GM Compromís per a sol·licitar a la Diputació Provincial la finalització de la Casa Cultura i Biblioteca de Borriol.
3. Expedient 72/2018.- Dació compte Pla Anual de Control Financer de 2018.
4. Expedient 111/2018. Dació compte informe pressupost i regla del gasto.
5. Expedient 88/2018. Dació compte relacions de pagament desembre 2017.
6. Expedient 2711/2017. Pròrroga del Pressupost.
7. Dació compte conclusions Grups Polítics de la Comissió Investigació de l’EPSAR (Cànon de Sanejament).

B) Activitat de control
8. Dació compte decrets alcaldia.
9. Despatx extraordinari.

C) Precs i preguntes
10. Precs i preguntes.

Podeu seguir-lo en directe per Televisió de Borriol o al canal de Youtube de l’Ajuntament.

Leave a reply