L’AJUNTAMENT “ESTRENA” FAÇANA

L'AJUNTAMENT "ESTRENA" FAÇANA

La setmana passada van acabar els treballs de sanejament i pintura de la façana de la Casa Consistorial. Els treballs, executats per l’empresa local J. Sánchez Ecologyc/Llar, han consistit en la neteja i sanejat de tota la façana amb aigua a pressió, la reparació d’algunes zones amb xarxa i morter estructural. També es van llevar les pedres det

eriorades d’alguns pilars i es van refer amb morter hidrofugat. Pel que fa a la pintura de la façana es va pintar amb un fons blanc que va ajudar a igualar les zones reparades amb les de pintura vella, sempre amb materials que respecten el medi ambient.
L’import pel que s’ha adjudicat la feina ha ascendit a 11.638,20 € més 2.444,02 € corresponents a l’IVA.

Leave a reply