ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DEL PLA 135

ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DEL PLA 135

L’Ajuntament acaba d’adjudicar les obres corresponents al Pla 135 (antics Plans Provincials d’Obres i Serveis), subvencionat per l’Excma. Diputació Provincial de Castelló amb un import total de 83.100 €. Les obres a les quals es destinen estos diners, han estat consensuades per tots els partits polítics que conformen la Corporació Municipal.

Les obres han sigut les següents:

Adequació zona lliure “Els Xops”, on es té previst reasfaltar amb aglomerat en calent, d’aproximadament 320 metres lineals.

Adequació del camí “Costa dels Pins”, on es té previst asfaltar amb doble tractament asfàltic aproximadament 280 m lineals.

Adequació del carrer de «La Mar» de la urbanització «Monte Cristina», amb el formigonat de dos trams d’aproximadament 62 i 48 metres lineals respectivament.

Leave a reply