INTERVENCIÓ MÒBIL DE LA GUARDIA CIVIL

INTERVENCIÓ MÒBIL DE LA GUARDIA CIVIL

El dilluns 15 de gener de 09:00 h a 13:00 h hi haurà un punt d’intervenció mòbil de la Guardia Civil a Cabanes en la que es podran fer els tràmits següents:

1.- Renovació/petició de llicències d’armes i les seues revisions:

– Llicència d’armes per a menors.

– Llibre col·lecionista d’armes.

– Targeta europea d’armes.

– Llicència d’armes tipus E (escopetes).

– Llicència d’armes tipus D (rifles).

– Llicència d’armes tipus F (tir esportiu).

2.- Presentació de visats (certificat mèdic per edat).

3.- Transferències d’armes entre particulars.

4.- Depòsits d’armes per caducitat o renúncia de llicències d’armes.

5.- Dipòsits d’armes per defunció del titular.

6.- Dipòsits d’armes a petició d’un expedient administratiu.

Per a la realització d’estos tràmits s’hauran de tindre en compte les instruccions següents:

– CITA PRÈVIA: a través de les direccions http://run.gob.es/citagc o http://guardiacivil.es o cridant al telèfon en horari de 09:00 h a 14:00 h de dilluns a divendres als telèfons 964 723 414 (Castelló), 964 711 206 (Sogorb), 964 517 402 (Borriana) i 964 407 140 (Vinaròs).

– TAXES: a través del model 790 codi 012 en la direcció http://guardiacivil.es.

– CERTIFICAT MÈDIC: haurà de ser expedit per un centre oficial de la província de residència del sol·licitant.

– CÒPIA DELS DOCUMENTS SOL·LICITATS: Es presentaran en un mateix i únic full per la mateixa cara, fotocòpia del DNI en vigor, fotocòpia de la llicència de caça vàlida i fotocòpia de la llicència d’armes a renovar junt amb els originals per a la seua confrontació, per a qualsevol canvi de residència s’haurà de presentar el DNI actualitzat o certificat de padró.

Leave a reply