PLE DEL MES DE DESEMBRE

PLE DEL MES DE DESEMBRE

Avui dimecres 20 de desembre a les 20:30 h se celebrarà el Ple corresponent al mes de desembre amb el següent orde del dia:

 

 

A) Part resolutiva

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2. Dictamen Comissió xifres població PMH a 1/gener/2017.

3. Dictamen Comissió exp. 2.577/2017 Modificació funcionamento Junta de Festes.

4. Dictamen Comissió exp 2.449/2017 Drets i deures retribuits.

5. Dictamen Comissió exp 2.500/2017 Elaboració i aprovació del pressupost (2018).

6. Exp 2.626/2017. Dació Compte Relacions de Pagament Novembre 2017.

 

B) Activitat de control

7. Dació compte decrets d’alcaldia.

8. Despatx extraordinari.

 

C) Precs i preguntes

9. Precs i preguntes.

 

 

Recordeu que podeu vore’l per TVB i pel canal de Youtube de l’Ajuntament.

Leave a reply