BASES PER A LA CONTRACTACIÓ D’UN DINAMITZADOR CULTURAL

BASES PER A LA CONTRACTACIÓ D'UN DINAMITZADOR CULTURAL

Avui mateix s’han aprovat les bases per a la creació d’una borsa per a la contractació d’un dinamitzador cultural amb caràcter laboral temporal amb una jornada parcial del 60 % fent una mitjana de 22,5 hores setmanals.

El termini per a presentar la sol·licitud de participació s’obrirà a partir de l’endemà de la publicació de les bases en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló i en el Tauler d’Anuncis de la seu electrònica de l’Ajuntament i serà de 7 dies hàbils.

Pots consultar tot el procediment en el Portal de Transparència de l’Ajuntament.

Baixa’t les bases.

Leave a reply