PLE ORDINARI DE NOVEMBRE

PLE ORDINARI DE NOVEMBRE

Avui a les 20:30 h al Saló d’Actes de l’Ajuntament se celebrarà el Ple ordinari corresponent al mes de novembre amb el següent ordre del dia:

A) Part resolutiva
1.Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2.Dictamen Comissió modificació dates comissions i ple mes de desembre.
3.Expedient 2439/2017.- Dictamen Comissió sobre reconeixement pagament substitucions alcaldia.
4.Expedient 2456/2017. Moció del Grup Compromís contra la violència de gènere
5.Expedient 2484/2017. Moció Grup Popular sobre recolzament i suport a les forces i cossos de seguretat de l’estat.
6.Expedient 2483/2017.Moció del Grup Popular sobre construcció d’un instituto d’educació secundària Borriol
7.Expedient 2206/2017. Dació compte relació pagaments octubre 2017
8.Expedient 2389/2017. MINHAP Informe Morositat 2017 3 trim.
9.Expedient 2388/2017. MINHAP Informe Estabilitat Pressupostària 2017 3 Trim.
10.Expedient 2390/2017.MINHAP Informe PMP 2017 3 trim.

B) Activitat de control
11.Dació compte Decrets alcaldia
12.Despatx extraordinari

C) Precs i preguntes
13.Precs i preguntes

Podeu seguir-lo en directe per Televisió de Borriol o al canal de Youtube de l’Ajuntament.

Baixa’t l’ordre del dia.

Artxiu:

Leave a reply