BATUDES DE JAVALÍ PER AL 25 I 26 DE NOVEMBRE

BATUDES DE JAVALÍ PER AL 25 I 26 DE NOVEMBRE

Dissabte 25 de novembre: Llomes, Borimbou i Cucala.

Advertència de perill en senda de Gasull a les Llomes pel Racó de Caçadors, senda de l’aljub de la Cucala pel Perdiguer, camí de Borimbou, camí de les Mallades per l’Abeller i camí de la costera de les Mallades pel Perdiguer.

Diumenge 26 de novembre: Cominells, Fontanar i Pererola.

Advertència de perill en senda de Cominells al Fontanar pel Cingle de la Portolesa, senda de la Roca la Dama des del Revolcador, senda del pouet de Mànquel, senda del Fontanar, senda de la Pererola, camí de la Serra des del Badall de Bruixa al mas de l’Hereu, camí de la Pererola i camí del Clot de Perdiu.

Leave a reply