PLENARI CORRESPONENT AL MES D’AGOST

PLENARI CORRESPONENT AL MES D'AGOST

Dijous, Setembre 7, 2017 – 12:30

PLE ORDINARI CORRESPONENT AL MES D’AGOST

Avui dijous 7 de setembre a les 20:30 h al Saló d’Actes de l’Ajuntament es realitzarà el ple ordinari corresponent al mes d’agost i que es podrà vore per Televisió de Borriol i al canal de Youtube de l’Ajuntament.

L’ordre del dia és el següent:

A) Part resolutiva

1.-.Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2.-Dictamen Comissió, sobre Modificació de crèdits, modalitat de crèdit extraordinari.EXPED. 1802/2017.

3.-Aprovació del Compte general Exercici 2016. Expte. 1303 Gestiona.

4.-Dictamen Comissió sobre incoació de procediment als efectes de regularitzar els límits de Terme entre els municipis de Borriol i Castelló (2017/1032).

5.Dictamen Comissió sobre suspensió de llicències en els àmbits de la Fase 1B de la Urbanització La Coma i El Tomillar (2017/1523)

6.-Dictamen Comissió sobre revocació definitiva del projecte d’expropiació i dels convenis expropiatoris EDAR Borriol (2017/0608)

7.-Dictamen Comissió sobre ratificació interposició de requeriment d’anul·lació o revocació de la caducitat del document de referència del Pla General (2017/1224).

8.-Dictamen Comissió sobre ratificació al·legacions informe de viabilitat de l’expedient de revisió de les vies pecuàries.(2016/1159)

B) Activitat de control

9-.Expedient 1135/2017. DACIÓ COMPTE MINHAP informe Estabilitat Pressupostàries 2017 2 Trim.

10.-EXPED. 1184/2017.DACIÓ COMPTE MINHAP PMP a proveïdors 2017 2 Trim.

11.-Expedient 1130/2017 Dació Compte MINHAP informe morositat (Llei 15/2010), 2 trim.

12.-Expedient 1430/2017. DACIÓ COMPTE relació de pagaments juliol 2017.

13.-DACIÓ COMPTE DECRETS ALCALDIA.

14.- DESPACHO EXTRAORDINARI.

C) Precs i preguntes

15.- Precs i preguntes.

Per a visualitzar el plenari al nostre canal Youtube, punxa ací

Artxiu:

Leave a reply