PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE EL PRESENTE CURSO ESCOLAR

PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE EL PRESENTE CURSO ESCOLAR

Os mostramos una recopilación de preguntas y respuestas referente al acuerdo entre el Ministerio y las Consellerías de Educación del curso 2019/2020.

 

Què s’ha acordat entre el Ministeri i les Conselleries d’Educació?

1 Que cap alumne es quede enrere.

2️ El curs finalitzarà en la data prevista.

3️ Es flexibilitzarà el currículum del 3r trimestre.

4️ S’adaptarà l’avaluació, la promoció de curs i la titulació amb una normativa específica.

5️ Les proves d’accés a la universitat tindran major opcionalitat.
Hi haurà un aprovat general?

No, avaluarem a tot l’alumnat. Cada alumne o alumna tindrà les seues notes.
L’avaluació es farà de forma continuada a partir dels resultats obtinguts en els dos primers trimestres del curs presencials i el treball fet de forma no presencial al tercer trimestre sempre sense perjudicar l’alumnat més vulnerable.
Serà de caràcter diagnòstic amb l’objectiu que els continguts no adquirits es treballen el pròxim curs.

Passarà de curs tot l’alumnat?

Amb caràcter general tot l’alumnat promocionarà un curs més. Això no implica que tot l’alumnat tinga la mateixa nota o que tots passen amb totes les assignatures aprovades. La repetició de curs és excepcional i es reduirà exclusivament a aquells casos en els quals els equips docents ho consideren bo per a l’alumnat.

Es podrà passar de curs amb assignatures suspeses?

Sí, sempre que així ho considere el seu equip pedagògic. En aquest cas l’alumnat comptarà amb un pla individualitzat de reforç on s’adaptaran els continguts del pròxim curs a les seues necessitats de forma que puga assolir les competències bàsiques no adquirides durant la suspensió de les classes presencials i recuperar les assignatures suspeses.

Quins continguts s’imparteixen aquest tercer trimestre?

Aquest trimestre s’ha de dedicar principalment a recuperar, reforçar i repassar els continguts adquirits durant els mesos de classes presencials i es treballaran exclusivament els continguts que el professorat considere essencials segons les circumstàncies del seu alumnat.

Es donarà classe en estiu?

No, els mesos d’estiu mantindran el seu caràcter no lectiu. Si així ho permeten les autoritats sanitàries es realitzaran les activitats lúdiques que organitzen tots els estius els ajuntaments, associacions i ONG, i que comptaran amb tot el suport de la Conselleria.
El pròxim curs arrancarà amb plans de suport per a tot l’alumnat que ho necessite.

Titularà l’alumnat d’ESO, FP, Batxillerat i GES?

En caràcter general titularan. Tres mesos d’activitat no presencial no haurien de deixar sense títol allò que s’ha treballat durant 40 mesos. No obstant la decisió sobre si un alumne titula o no l’ha de prendre l’equip docent, tenint en compte l’evolució de cada cas particular i les condicions en les quals ha treballat durant la suspensió de les classes presencials.

Com seran les Proves d’Accés a la Universitat?

Les proves tindran major opcionalitat per tal de garantir que tot l’alumnat puga obtindre la màxima qualificació responent exclusivament a continguts treballats presencialment.

Leave a reply