CONVOCATORIA Y ORDEN DEL DÍA DEL PLENO ORDINARIO DE DICIEMBRE

CONVOCATORIA Y ORDEN DEL DÍA DEL PLENO ORDINARIO DE DICIEMBRE

El próximo jueves 19 se realizará el Pleno ordinario del mes de diciembre a partir de las 19:30 h con el siguiente orden del día:

A) Part Resolutiva

1. Aprobación del borrador del acta de 28 de noviembre de 2019

2. Exp. 2.362/2019. Proposta de necessitat de mantindre el servei d’helicòpter d’emergències al mar.

3. Exp. 2.355/2019. Defensa de la igualtat de tracte entre les parelles de fet.

B) Activitat de control

4. Donar compte de les resolucions d’alcaldia de 1.071/2019 al 1.125/2019.

C) Precs i preguntes

Recordeu que podeu assitir al Ple al Saló d’Actes de l’Ajuntament i vore’l per Televisió de Borriol i pel canal de Youtube de l’Ajuntament.

Leave a reply