BATUDES DE PORC SENGLAR PER AL 27 I 28 D’OCTUBRE

BATUDES DE PORC SENGLAR PER AL 27 I 28 D'OCTUBRE

Sábado 27 de octubre:
Les Llomes, Borimbou y la Cucala.
Advertencia de peligro en el camí de les Mallades per l’Abeller, camí de les Llomes, camí de Borimbou, senda de Gassull a les Llomes, senda del Perdiguer a les Llomes por el aljub de la Cucala y camí de la Costera de les Mallades pel Perdiguer.

Domingo 28 de octubre:
Cotico, Purri, Pou del Portugués y Serra del Portell.
Advertencia de peligro en la senda de Purri desde les Ermites, camí de Cotico desde el Corral de Blai, senda del Pou de Portugués, senda y camí de la Serra del Portell.

Leave a reply