PRUEBAS DE LA JQCV

PRUEBAS DE LA JQCV

En el DOGV núm, 8.248 de fecha 6 de marzo se ha publicado la resolución por la que se convocant las pruebas para la obtención de los certificados oficiales administrativos de la Junta Qualificadora Qualificadora de Coneixements del valencià.

PRIMER PERÍODE: NIVELL, DATA DE REALITZACIÓ, HORA DE COMENÇAMENT I ÀREES:
Nivell A2 9 de juny, 09:00 h, Àrees: Comprensió Oral, Comprensió Escrita, Expressió Escrita i Expressió i Interacció Orals
Nivell B1 16 de juny, 09:00 h, Àrees: Comprensió Oral, Comprensió Escrita, Estructures Lingüístiques, Expressió Escrita i Expressió i Interacció Orals
Nivell C1 9 de juny, 09:00 h, Àrees: Comprensió escrita, Expressió Escrita i Estructures Lingüístiques
Nivell C1 30 de juny, 09:00 h, Àrees: Expressió i Interacció Orals
Llenguatge Administratiu 9 de juny, 09:30 h
Llenguatge en els Mitjans de Comunicació 16 de juny, 09:30 h
Correcció de Textos 30 de juny, 09:30 h

SEGON PERÍODE: NIVELL, DATA DE REALITZACIÓ, HORA DE COMENÇAMENT I ÀREES:
Nivell B2 3 de novembre, 09:00 h, Àrees:
Comprensió Oral, Comprensió Escrita, Expressió Escrita i Expressió i Interacció Orals
Nivell C2 27 d’octubre, 09:00 h, Àrees:
Comprensió, Expressió i Interacció Escrites i Estructures Lingüístiques.
Nivell C2 10 de novembre, 09:00 h, Àrees:
Expressió i Interacció Orals

REQUISITS D’INSCRIPCIÓ:
Cal ser major de setze anys en el moment de realitzar les proves. Cal tindre el certificat de nivell C1 per a la prova de capacitació tècnica de Llenguatge Administratiu i de Llenguatge als Mitjans de Comunicació. Cal tindre el certificat de nivell C2 per a la prova de capacitació tècnica de Correcció de Textos.

TERMINI PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:
El primer període del 23 de març fins al 9 d’abril de 2018, ambdues dates incloses, per als nivells A2, B1, C1 i llenguatges específics. El segon període de l’1 fins al 15 de setembre de 2018, ambdues dates incloses, per als nivells B2 i C2.

PROCÉS D’INSCRIPCIÓ:
La inscripció es realitzarà per via telemàtica a través del web següent: www.sede.gva.es. L’abonament de les taxes d’examen es podrà fer per dos mitjans diferents: a) Per via telemàtica en el mateix moment de la inscripció. b) En persona en les entitats bancàries col·laboradores amb el model 046 que es generarà en fer la matrícula. L’abonament de les taxes de la prova per qualsevol de les vies adés esmentades suposarà la finalització del procediment de matrícula. Els aspirants que abonen les taxes per via telemàtica tindran dret a una bonificació del 10 % de la taxa.

TAXA PER NIVELL:
A2 15,20 €
B1 20,40 €
B2 20,40 €
C1 25,50 €
C2 25,50 €
Llenguatge Administratiu 27,54 €
Llenguatge als Mitjans de Comunicació 27,54 €
Correcció de Textos 27,54 €

Leave a reply