Punt violeta a festes

Punt violeta a festes

L’Ajuntament de Borriol, a través de la seua regidoria d’Igualtat, va posar en funcionament el punt violeta durant les passades festes patronals. La finalitat és aconseguir unes festes lliures d’agressions masclistes en què totes puguem gaudir de la festa en pau.

Per contactar amb el servei i formar part coma  voluntari/a, podeu enviar el vostre nom + telèfon o mail a puntvioletaborriol@gmail.com o al WhatsApp de l’Ajuntament 673 696 293.

Els Punts Violeta són espais, en els que se sensibilitza el públic, i s’atén, informa i ajuda a víctimes de qualsevol tipus d’agressió sexista. La seua finalitat per tant és la de conscienciar, previndre i disfrutar la festa davall el respecte cap a les dones, lliures d’assetjament i humiliació masclista.

punt violeta

COM ACTUAR EN CAS D’AGRESSIÓ

  • L’organització informarà de la seua ubicació i en el cas que una dona o una persona presencie o una dona patisca abusos, podrà acudir al Punt on serà atesa, en un espai tranquil i íntim.
  • Tranquil·litzar a la víctima al tractar-se d’un moment extremadament delicat, en un espai relaxat.
  • Que la víctima explique allò que ha ocorregut, descriga l’agressor i es tracte d’identificar, per a posar-ho en coneixement de la seguretat de l’esdeveniment.
  • En el cas d’agressions físiques, contactar amb el dispositiu sanitari present en l’esdeveniment, o bé amb els Servicis d’Emergències cridant al 112.
  • En qualsevol cas, posar-se en contacte a través del 900 58 08 88, amb la Xarxa de Centres Dona 24 Hores, disponible les 24 hores del dia, on professionals especialistes assessoraran els passos que s’han de seguir segons l´ocorregut.

630.507.316 POLICIA LOCAL DE BORRIOL

900.58.08.88 CENTRE DONA 24 H
016 MINISTERI
112 EMERGÈNCIES
062 GUÀRIDA CIVIL
091 POLICIA NACIONAL