#
0

TAXA PER A LES PARADES DEL MERCAT

Baixa't el decret de les liquidacions fiscals relatives a la taxa per ocupació de via pública per a les parades de venda no sedentària (Mercat Tradicional de Dissabtes).

Archivo

Etiquetes